Rodzaje kredytów dla firm

Rynki finansowe od zawsze posiadał różnorodne rozwiązania dla przedsiębiorców, umożliwiających pozyskanie kapitału na własną działalność. Skądinąd, historycznie patrząc, kredyty zostały wymyślone właśnie w tym celu.

Aktualnie z gamy różnych produktów bankowych czy para bankowych , możemy wyróżnić kredyty na sfinansowanie inwestycji, na bieżącą działalność, kredyty pomostowe i preferencyjne związane z interwencją instytucji państwowych i wreszcie linia kredytowa oraz limit debetowy.

Jednym z najpopularniejszym z nich jest kredyt na bieżącą działalność zwany najczęściej obrotowym. Służy zabezpieczeniu okresowego zwiększenia zapotrzebowania na kapitał – realizacja kontraktu, rozwijanie nowych możliwości produkcyjnych czy uregulowanie należności. Jego przyznanie i wysokość jest najczęściej definiowane przez obroty na rachunku bieżącym, osiągniętą sprzedaż bądź zdolność kredytową. Odsetki płatne są co miesiąc, gdy kapitał w ustalonych ratach.

Wśród poszukiwanych kredytów jest też kredyt inwestycyjny, na sfinansowanie planów modernizacyjnych, zakupów nowych środków trwałych bądź zakupu lub wynajęcia nieruchomości. Wiąże się on z koniecznością składania wniosku kredytowego wraz z biznesplanem i analizą zyskowności. Może być spłacany na koniec okresu w całości, lub w ratach. Banki stosują zabezpieczenia typu wpis do hipoteki, weksel lub cesję a nawet prawo do kontroli wykorzystywania środków z kredytu.

Do najwygodniejszych kredytów dla przedsiębiorców należą dwa zbliżone produkty: linia debetowa (kredyt w rachunku bieżącym) i linia kredytowa. Gwarantują one szybki dostęp do potrzebnych pieniędzy do wysokości ustalonej przez bank. Bierze się pod uwagę historię rachunku, zdolność kredytową i ewentualne zabezpieczenie. Ważną cechą tych rozwiązań jest płacenie odsetek wyłącznie od rzeczywiście wykorzystanej kwoty a odsetki pobierane są z limitu. W przypadku linii debetowej, usługa jest prowadzona w rachunku firmowym więc każdy wpływ zmniejsza saldo kredytu w przeciwieństwo do linii kredytowej, która ma oddzielne konto.

W realiach obrotu gospodarczego warto pamiętać o kredytach konsolidacyjnych, gdy pojawiają się nowe, atrakcyjniejsze w stosunku do posiadanych kredytów, oferty kredytowe. Jeżeli zaś firma ma promesę wypłaty dotacji unijnej, może się starać o kredyt pomostowy na zabezpieczenie działalności objętej wnioskiem. Ponadto należy śledzić oferty kredytów preferencyjnych, dla określonych podmiotów i branż, gdzie np. odsetki są refundowane w całości lub częściowo przez państwo.

Szeroka dostępność różnych rozwiązań kredytowych, musi zostać poddana gruntownej analizie pod kątem opłacalności. Na pewno można znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

 

Kategorie: FINANSE FIRMY,