PODATKI

Wnikliwe kontrole podatkowe w poszukiwaniu metod zasypania dziury budżetowej. Czuwaj podatniku!

Państwowe rozdawnictwo wraz z rozdętą administracją ma to do siebie, że gorączkowo poszukiwane są dodatkowe dochody budżetowe. Minister finansów noce i dnie „uszczelnia system”. Znając polskie realia najbardziej ucierpią na tym przedsiębiorcy, szczególnie drobni (ta...

Instytucja małego podatnika

Przepisy podatkowe przewidują instytucję tzw. małego podatnika, który cieszy się pewnymi ułatwieniami w rozliczeniach skarbowych. Aby zostać zaliczonym w jego poczet należy legitymować się obrotami brutto pochodzącymi ze sprzedaży nie wyższymi niż 1 200 000 euro...

Odsetki za zwłokę od 1 stycznia 2016 roku

Rok 2016 wśród rozlicznych, mniej lub bardziej drobnych, korekt prawa podatkowego przyniósł także zmianę stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz nieterminowych zaliczek na podatek.  Stawki obowiązują od zaległości powstałych od 1 stycznia 2016 i zostały...

Przegląd najważniejszych zmian w prawie podatkowym w 2016 roku. 

Zmiana trybu rozliczania korekt faktur – przychody i koszty mogą być od razu rozliczane. Ustawa o CIT w art. 15 ust. 4i stwierdza, że korekta kosztów i odpisów amortyzacyjnych nie wynikłych z oczywistej lub rachunkowej pomyłki, następuję przez wzrost lub obniżenie...