Jakie techniki i tematyki szkoleniowe były popularne w 2016 roku?

Trendy w wykorzystaniu określonych technik szkoleniowych oraz tematyki szkoleń cieszących się największym zainteresowaniem zmieniają się z roku na rok. Przekonajmy się, jak wyglądał pod tym względem rok 2016.

Popularne techniki szkoleniowe
Wśród polskich przedsiębiorstw aż 95 % korzysta z wewnętrznych szkoleń przeprowadzanych na własną rękę np. przez menedżerów. 97 % firm przeprowadza szkolenia zewnętrzne, a ich pracownicy biorą udział w rozmaitych warsztatach oraz wykładach. Te tendencje chyba nikogo nie dziwią. Sporym zainteresowania cieszą się również instruktarze przeprowadzane na stanowiskach pracy. Z tej formy korzysta 97 % przedsiębiorstw. Dużym zaskoczeniem jest natomiast wysoka pozycja szkoleń e-learningowch. Aż 92 % przedsiębiorstw docenia zalety nauczania na odległość. Istnieje cała grupa metod rozwojowych, które nie są jeszcze tak często wykorzystywane, jednak mają duży potencjał. Należą do nich: social learning, mobile learning, wirtualne klasy oraz webinary.

Trendy szkoleniowe
Jednym z podstawowych trendów szkoleniowych jest wzrost zakresu korzystania z form rozwojowych. Coraz więcej firm decyduje się rozwiązania e-learningowe. Można powiedzieć, że e-learnig przeżywa swój ponowny rozkwit. Tego typu szkolenia charakteryzują się coraz większą skutecznością. Stanowią, więc dla firm coraz większą wartość.
Ciekawa jest także relacja między szkoleniami wewnętrznymi, a zewnętrznymi. Wydaje się, że coraz większy potencjał polskie przedsiębiorstwa dostrzegają w szkoleniach wewnętrznych. Może to wynikać z możliwości lepszego dostosowania tego typu szkoleń do specyfiki i potrzeb konkretnej firmy oraz jej kadry.

Tematy cieszące się zainteresowaniem
Ogromny wzrost popularości notują szkolenia z zakresu zarządzania jakością i doskonalenia procesów biznesowych. Kolejne miejsca w rankingach popularności tematów szkoleniowych zajmują: obsługa klienta oraz przywództwo. Popularne są także takie tematy, jak zarządzanie zespołem i sprzedaż. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się szkolenia finansowe. Jest to trend z ostatnich kilku lat. Dlaczego tematyka finansowa jest tak popularna? Może to wynikać z faktu, iż wiedza z zakresu księgowości czy podatków bardzo szybko dezaktualizuje się. Przedstawiciele zawodów związanych z finansami muszą, więc na bieżąco dokształcać się.

Kategorie: Szkolenia,