Wyszkolony pracownik na wagę złota

Jeżeli myślimy o zwiększeniu konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa, powinniśmy postawić przede wszystkim na inwestycje w rozwój zasobów ludzkich. Nie ma lepszej lokaty kapitału. Przez wielu programy szkoleniowe postrzegane są, jako fanaberia i marnotrawstwo. Jednak wynika to z faktu, że są źle dobrane, a co za tym idzie, nieefektywne. Jakie kroki podjąć, aby szkolenie przyniosło w naszej firmie wymierne rezultaty?

Po pierwsze analiza potrzeb
Bez niej w ogóle nie warto ruszać z miejsca. Analiza taka dokonywana jest z reguły na podstawie planów szkoleniowych, które tworzą kierownicy jednostek. To oni najlepiej znają kompetencje swoich podwładnych. Oczywiście wiedza i umiejętności pracowników powinny być analizowane w kontekście planów biznesowych naszej firmy. Dzięki temu program rozwojowy pracowników może być spójny z potrzebami biznesu, które przecież mają charakter dynamiczny.

Pomocne w tworzeniu planów szkoleń okazują się specjalne programy komputerowe. Pozwalają one na szybki i łatwy przegląd kompetencji pracownika. Umożliwiają automatyzację planowania okresowych szkoleń w związku z aktualizacją uprawnień. Dają także wgląd w przebyte, realizowane w danym momencie oraz planowane szkolenia.

Po drugie idealny plan rozwojowy
Plan szkoleniowy danej firmy nie może uwzględniać jedynie doraźnych szkoleń stanowiących odpowiedź na nagłe potrzeby lub będących formą nagrody dla pracowników. Programy rozwojowe powinny być raczej pewnym cyklem działań, powiązanych ze sobą i wspierających realizację celu biznesowego. Muszą obejmować rozmaite formy zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, a wśród nich tradycyjne szkolenia, couching oraz mentoring.
Oczywiście, realizacja programu szkoleniowego generuje określone wydatki. Musimy przecież wnieść opłatę za szkolenie, zrefundować koszty ewentualnego wyjazdu, opłacić wynagrodzenie dla szkoleniowca.

W ofercie uzupełniającej programów rozwojowych znajdują się także niskobudżetowe metody dokształcania pracowników. Przykładem mogą być biblioteki wiedzy, portale firmowe, video wykłady czy darmowe materiały w sieci. Warto również wspomnieć o coraz bardziej popularnych szkoleniach online. Można je zorganizować praktycznie w każdym miejscu w firmie np. w sali konferencyjnej. Pozwalają zaoszczędzić koszty wyjazdy oraz noclegu pracownika. Do nagrywanych materiałów z takich szkoleń można potem w każdej chwili wrócić. Atrakcyjny program rozwojowy bazuje na różnorodnych metodach. Dzięki temu pracownicy nie traktują kolejnych szkoleń, jako przykrego obowiązku.

Kategorie: Szkolenia,