U NOTARIUSZA

Wzór umowy najmu okazjonalnego – wstęp

Najem okazjonalny lokalu mieszkaniowego wymaga zachowania pewnych wymogów formalnych. Aby niczego nie pominąć proponujemy poniżej standardowy wzór umowy. Proszę się zapoznać ze wszystkimi jej zapisami, ewentualnie nanieść poprawki w uzgodnieniu z wynajmującym. Terminy wynajmu...

Sprzedaż nieruchomości lokalowej

Do sprzedaży nieruchomości lokalowej, są przydatne podobne dokumenty jak przy jakiejkolwiek transakcji związanej z nieruchomościami. Do notariusza należy się udać posiadając w pierwszym rzędzie dowody tożsamości. Dobrze jest pamiętać o ważności dowodu oraz żeby nie był...

Najem okazjonalny w praktyce

Forma okazjonalnego wynajmu lokali to już nie jest nowość w obrocie, jednakże wciąż jest relatywnie mało znana. Została wprowadzona aby ułatwić wprowadzenie na rynek wynajmu, mieszkania posiadane przez prywatnych właścicieli, oraz chronić ich prawa. Najem tego rodzaju jest...

Czy na ograniczonym prawie rzeczowym jakim jest spółdzielcze prawo do lokalu można ustanowić ograniczone prawo rzeczowe w postaci użytkowania?

Darowizna własności lokalu mieszkalnego często w praktyce jest łączona ustanowieniem dożywotniego i bezpłatnego użytkowania tego lokalu przez darczyńcę. Ma to na celu zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych obdarowującego w obliczu nowej rzeczywistości własnościowej. Częstym...

Podatek od spadków i darowizn mieszkania

Jeżeli dojdzie do nabycia mieszkania w drodze dziedziczenia lub darowizny, prawo podatkowe przewiduje odmienne regulacje w kilku szczególnych przypadkach. Zacząć należy jednak od podziału na grupy podatkowe, które w różnym stopniu podlegają obowiązkowi podatkowemu. Zerowa grupa...

Darowizna nieruchomości krok po kroku

W realiach gospodarczych naszego kraju, darowizna w obrocie nieruchomości to wciąż jedna z istotniejszych form przekazania własności nieruchomości, szczególnie darowizny lokali mieszkalnych w ramach tzw. 1 grupy podatkowej (najbliższej rodziny). Na mocy przepisów Kodeksu Cywilnego...