Sprzedaż nieruchomości lokalowej

Do sprzedaży nieruchomości lokalowej, są przydatne podobne dokumenty jak przy jakiejkolwiek transakcji związanej z nieruchomościami.

Do notariusza należy się udać posiadając w pierwszym rzędzie dowody tożsamości. Dobrze jest pamiętać o ważności dowodu oraz żeby nie był uszkodzony. W braku dowodu osobistego można użyć paszportu. Bez wiarygodnej identyfikacji notariusz powinien odmówić dalszych czynności!

 Kiedy rejent uzyska pewność co do osób mających podpisać akt, przystąpi do sprawdzenia stanu prawnego sprzedawanej nieruchomości oraz czy ma w istocie do czynienia z właścicielem.

Kluczowe w tym momencie jest zbadanie treści księgi wieczystej. Nie tak dawno temu, należało uzyskać aktualny odpis księgi wieczystej w formie papierowej, podczas osobistej wizyty w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Na ułatwienie obrotu nieruchomościami, wpłynęło powstanie Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, umożliwiającej pobranie odpisu w każdym czasie. Mogą to zrobić zarówno strony jak i notariusz przed sporządzeniem aktu.

W razie gdy nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej, lub notariusz będzie miał wątpliwości, należy mieć przygotowany dokument określający podstawę nabycia nieruchomości przez aktualnego właściciela. Mogą to być umowy notarialne, postanowienia stwierdzające nabycie spadku, przydziały lokalu spółdzielczego etc. Jeżeli z tych dokumentów (lub z treści księgi wieczystej) wynika, że nabycie takie pochodzi z darowizny, spadku lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po dniu 1 stycznia 2007 r. koniecznie jest dołączenie zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego. Powinno ono potwierdzać brak obowiązku podatkowego w zakresie podatków od spadków i darowizn, lub spełnienie tego obowiązku, ew. mieć formę zgody Naczelnika US.

Z dokumentów dodatkowych możemy być poproszeni (lub będzie to przedmiot żądania potencjalnego nabywcy) o:

- przedstawienie świadectwa charakterystyki energetycznej, jeżeli było wydane,

- zaświadczenie o braku zaległości czynszowych i eksploatacyjnych względem wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni.

- zaświadczenie z urzędu gminy o braku osób zameldowanych w lokalu lub budynku.

 

Kategorie: U NOTARIUSZA,